ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

<ref name="TC"/>มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีเพลงอยู่หลายเพลง โดยจะกล่าวถึงเพลงสำคัญๆ ดังนี้
 
1. '''มาร์ชมหาวิทยาลัยขอนแก่น ''' ผู้แต่งคือ [[เอื้อ สุนทรสนาน]] ขับร้องคนแรกโดย [[พร พิรุณ]]<ref>[http://library.kku.ac.th/history/songkku.html เพลงประจำมหาวิทยาลัย]</ref> เพลงนี้เป็นเพลงที่ใช้ร้องกันประจำในกิจกรรมต่างของของมหาวิทยาลัย
 
2. จริงๆ แล้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีเพลงมาร์ชอีกเพลงหนึ่งไม่ค่อยจะกล่าวถึงกันก็คือเพลง '''"มาร์ชกาลพฤกษ์"''' ซึ่งเพลงนี้เป็น'''เพลงเพลงแรก''' ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คำร้อง วรพจน์ ถิระจิตร / ทำนอง [[แมนรัตน์ ศรีกรานนท์]] เพลงนี้มีทำนองที่คึกคักเหมาะกับเพลงมาร์ชจริงๆ แต่ไม่ทราบอย่างไรจึงไม่เป็นที่นิยมร้องกันในมหาวิทยาลัยจึงมีน้อยคนนักที่จะรู้จักเพลงนี้ ในปีการศึกษา 2553 ได้บรรจุเพลง มาร์ชกาลพฤกษ์ เป็นเพลงที่ใช้ร้องในประเพณีร้องเพลงประจำสถาบัน (เชียร์กลาง) เป็นครั้งแรก
ผู้ใช้นิรนาม