ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตัวเอ๋อร์กุ่น"

==พระบรมวงศานุวงศ์== * พระราชบิดา : จักรพรรดินู่เอ๋อร์ฮาชื่อ * พระราชมารดา : [[พระมเหสีอาปาไห่|จ
({{Infobox royalty | name = ตัวเอ่อร์กุ่น | title = รุ้ยจงชินอ๋อง睿忠亲王 | image = Dorgon,_the_Prince_Rui_(17th_century).jpg | succession = | predecessor = | successor = | reign = ค.ศ.1643–1)
ป้ายระบุ: เพิ่มลิงก์ข้ามภาษา
 
(==พระบรมวงศานุวงศ์== * พระราชบิดา : จักรพรรดินู่เอ๋อร์ฮาชื่อ * พระราชมารดา : [[พระมเหสีอาปาไห่|จ)
* พระราชมารดา : [[พระมเหสีอาปาไห่|จักรพรรดินีเสี้ยวเล่ยอู่]]
===พระชายาและพระสนม===
* [[จักรพรรดินีเสี้ยวจงอี้นีเฉินจงอี้|พระชายาเอกโป๋เอ่อร์จี้จี๋เท่อ]].ธิดาของ จีซ่างเอ่อฮุ่ย ({{lang-zh|吉桑阿爾寨}}{{lang-en|Jisang'a'erzhai}})
*พระชายาถงจีหยา({{lang-zh|佟佳氏}}{{lang-en|Lady Tunggiya}}).ธิดาของ เมิ่งเก๋อตู ({{lang-zh|蒙格圖}}{{lang-en|Menggetu }}).
* พระชายาโป๋เอ่อร์จี้จี๋เท่อ({{lang-zh|博爾濟吉特氏}}{{lang-en|Lady Borjigit}}) เก๋อตูเอ่อไท่จี๋ ({{lang-zh|根杜爾台吉}}{{lang-en|Gendu'ertaiji}}).
ผู้ใช้นิรนาม