ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายพระนามจักรพรรดินีจีน"

=== ราชวงศ์ชิง === {| width=100% class="wikitable" !พระรูป !พระนาม !ปีที่ทรงได้รับการสถาปนาหลังสิ้นพระชนม์ !คู่สมรส |
(=== ราชวงศ์หมิง === {| width=100% class="wikitable" !พระรูป !พระนาม !เป็นสมเด็จพระพันปีหลวงใน !คู่สมรส |- | align = "center"|[[ไฟล์:Mi)
(=== ราชวงศ์ชิง === {| width=100% class="wikitable" !พระรูป !พระนาม !ปีที่ทรงได้รับการสถาปนาหลังสิ้นพระชนม์ !คู่สมรส |)
!คู่สมรส
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:Chinese Dragon Banner.svg|100px]] ||align="center"|[[พระมเหสีอาปาไห่|จักรพรรดินีเซี่ยวเล่อวู่]]||align="center"|ค.ศ. 1626||align="center"|[[จักรพรรดินู่เอ๋อร์ฮาชื่อ]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:Chinese Dragon Banner.svg|100px]]||align="center"|[[จักรพรรดินีเซี่ยวซือเกา]]||align="center"|ค.ศ. 1636||align="center"|[[จักรพรรดินู่เอ๋อร์ฮาชื่อ]]
ผู้ใช้นิรนาม