ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเผาไหม้"

คำสั่ง
(สารใหม่)
(คำสั่ง)
* S + O2 SO2 + ความร้อน
* N + O2 NO2 + ความร้อน
==เมื่อเกิดการเผาไหม้จะเกิดสารตัวใหม่ขึ้นมามีดังนี้==
1.ก๊าซคาร์บออนไดออกไซด์
 
 
2.นํ้าหรือไอระเหยในอากาศ
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม