ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบอบนาซี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:การยึดชาติพันธุ์เป็นเกณฑ์ ไปยัง หมวดหมู่:คตินิยมเชื้อชาติ)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้จบลง ฝ่ายเยอรมันพ่ายแพ้ให้กับรัสเซียและพันธมิตร ลัทธินาซีได้ยุติลงไปอย่างโดยสิ้นเชิง นับตั้งแต่นั้นมาลัทธินาซีก็ได้เป็นที่ต้องห้ามสำหรับประเทศเยอรมันจนถึงปัจจุบัน
 
Shadow
== นีโอนาซี ==
แต่อย่างไรก็ตามยังมีพวกกลุ่มหนึ่งที่มีความนิยมและมีความคิดที่จะฟื้นฟูลัทธินาซีที่เรียกตนเองว่า [[นีโอนาซี]]
 
 
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม