ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ"

== หลักสูตร ==
 
ในปี พ.ศ.244 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมติรับเข้าเป็นสถาบันสมทบ ภายใต้มาตรฐานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรร่วมกับบัณฑิตสาขาอื่นๆ ณ อาคารจักรภัณฑ์พันธ์เพ็ญศิริ [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] วิทยาเขตบางเขน
 
 
853

การแก้ไข