ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตำบลบ้านทำเนียบ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
'''ตำบลบ้านทำเนียบ''' เป็น[[ตำบล]]ใน[[อำเภอคีรีรัฐนิคม]] [[จังหวัดสุราษฎร์ธานี]]
== ประวัติ ==
ตำบลบ้านทำเนียบแยกจากตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม ปี พ.ศ.2523
{|
|หมู่ที่ 1 บ้านทำเนียบ โอนจาก หมู่ที่ 8 ตำบลย่านยาว
|-
|หมู่ที่ 2 บ้านบางขนุน โอนจาก หมู่ที่ 10 ตำบลย่านยาว
|-
|หมู่ที่ 3 บ้านย่านยาว โอนจากหมู่ที่ 12 ตำบลท่าขนอน
|-
|หมู่ที่ 4 บ้านน้ำราด โอนจากหมู่ที่ 14 ตำบลย่านยาว
|-
|หมู่ที่ 5 บ้านควนธรรม โอนจากหมู่ที่ 13 ตำบลย่านยาว
|-
|หมู่ที่ 6 บ้านแสงอรุณ โอนจากหมู่ที่ 11 ตำบลย่านยาว
|-
|หมู่ที่ 7 บ้านคลองขนาน โอนจากหมู่ที่ 9 ตำบลย่านยาว
|}
 
== ภูมิศาสตร์ ==
{|
|หมู่ที่ 1
|บ้านคีรีวงศ์ทำเนียบ
|-
|หมู่ที่ 2
|-
|หมู่ที่ 5
|บ้านทำเนียบควนธรรม
|-
|หมู่ที่ 6
|-
|หมู่ที่ 8
|บ้านสะพานหินกลางใหม่
|-
|หมู่ที่ 9
|บ้านแสงทองเคี่ยมงาม
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม