ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตำบลบ้านยาง (อำเภอคีรีรัฐนิคม)"

หน้าใหม่: {{ตารางตำบล | name = บ้านยาง | english = Banyang | province = สุราษฎร์ธานี | district = อำเภอ...
(หน้าใหม่: {{ตารางตำบล | name = บ้านยาง | english = Banyang | province = สุราษฎร์ธานี | district = อำเภอ...)
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม