ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ประเภท = [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล]]
| head_label = นายกสภามหาวิทยาลัย
| head = [[พลเอกจรัล กุลละวณิชย์]]
| head = [[ประพัฒน์ โพธิวรคุณ|ประพัฒน์ โพธิวรคุณ]]
| ตำแหน่งหัวหน้า = อธิการบดี
| อธิการบดี = [[ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์]]
| เพลง = [[สดุดีมาร์ชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ]]
| ต้นไม้ = [[บัวสวรรค์|ดอกบัวสวรรค์]]
| สี = {{color box|red}} [[สีแดง|สีแดง]]
ผู้ใช้นิรนาม