ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตำบลน้ำหัก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| district = [[อำเภอคีรีรัฐนิคม|คีรีรัฐนิคม]]
| area = 77.14
| population = 4,235300
| population_as_of = 25542555
| density = 5456.9020
| postal_code = 84180
| geocode = 840803
หมู่ที่ 4 บ้านมาดปัก
หมู่ที่ 5 บ้านเชียวมุด
หมู่ที่ 6 บ้านเขาชงโคโพธิ์น้อย
หมู่ที่ 7 บ้านไร่ยาว
หมู่ที่ 8 บ้านปากลาง
ผู้ใช้นิรนาม