ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความสามารถอยู่อาศัยได้ของดาวเคราะห์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
'''ความสามารถอยู่อาศัยได้ของดาวเคราะห์''' คือการตรวจวัดศักยภาพของ[[ดาวเคราะห์]]หรือ[[ดาวบริวาร]]ของดาวเคราะห์ว่าสามารถรองรับการดำรงชีวิตของ[[สิ่งมีชีวิต]]ได้หรือไม่ ชีวิตดังกล่าวนี้อาจมีวิวัฒนาการขึ้นบนดาวเคราะห์หรือดาวบริวารนั้นเอง หรืออพยพมาจากแหล่งอื่นก็ได้ ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีความแน่ชัดใดๆ เกี่ยวกับ[[สิ่งมีชีวิตนอกโลก]] ดังนั้นการศึกษาเรื่องความสามารถอยู่อาศัยได้ของดาวเคราะห์จึงใช้เงื่อนไขสภาวะแวดล้อมของ[[โลก]] และคุณลักษณะของ[[ดวงอาทิตย์]]และ[[ระบบสุริยะ]]เป็นสำคัญ ซึ่งเป็นปัจจัยให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงอยู่ได้บนโลก การศึกษาวิจัยในสาขานี้เป็นส่วนหนึ่งของ[[วิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์]]และเป็นสาขาเกิดใหม่ในทาง[[ชีวดาราศาสตร์]]
 
สิ่งจำเป็นพื้นฐานที่สุดสำหรับชีวิต คือ [[พลังงาน|แหล่งกำเนิดพลังงาน]] ความสามารถอยู่อาศัยได้ของดาวเคราะห์มีความหมายพื้นฐานถึงลักษณะขอบเขตทางฟิสิกส์ธรณีวิทยา เคมีธรณีวิทยา และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ที่พอเหมาะพอดีในการเอื้อหนุนต่อสิ่งมีชีวิต [[องค์การนาซ่า]]ได้นิยามขอบเขตพื้นฐานของความสามารถอยู่อาศัยได้ ว่า "ต้องมีน้ำในสถานะของเหลว เงื่อนไขที่ช่วยให้เกิดโมเลกุลอินทรีย์ที่ซับซ้อน และมีแหล่งพลังงานพอสำหรับสร้าง[[เมตาโบเมแทบอลิซึ่มซึม]]"<ref name=NASA1>{{cite web |url=http://astrobiology.arc.nasa.gov/roadmap/g1.html |title=Goal 1: Understand the nature and distribution of habitable environments in the Universe |accessdate=2007-08-11 |publisher=[[NASA]] |work=Astrobiology: Roadmap }}</ref>
 
== อ้างอิง ==
3,201

การแก้ไข