ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แฟรนไชส์"

* เครื่องหมายการค้า หรือบริการ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีรูปแบบ ระบบธุรกิจ และใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ระบบการจัดการธุรกิจอาจจะเป็นเครื่องมือ หรือสูตรที่คิดค้นขึ้นมาเอง ในการผลิตสินค้า หรือบริการ โดยมีมาตรฐานที่อยู่ในตราสินค้า Brand เดียวกัน
 
* มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างน้อย 2 อย่าง คือ ค่าแรกเข้าในการใช้เครื่องหมายการค้า (Franchise Fee) และค่าตอบแทนผลดำเนินการ (Royalty Fee)
 
 
== อ้างอิง ==
* [http://www.thaibusiness.in.th thaibusiness.in.th ] รวบรวมข้อมูลแฟรนไชส์ในประเทศไทย
{{รายการอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:การตลาด]]
[[หมวดหมู่:แฟรนไชส์]]
22

การแก้ไข