ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลนครนครราชสีมา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''เทศบาลนครนครราชสีมา''' หรือ '''เมืองโคราชนครนครราชสีมา''' ตาม[[แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ]]ได้กำหนดให้เป็น[[เมืองหลัก]]ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยที่ตั้งของอยู่ใน[[อำเภอเมืองนครราชสีมา]] [[จังหวัดนครราชสีมา]]. โดยเทศบาลนครนครราชสีมาเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 5 ของประเทศไทย เป็นรองเพียงกรุงเทพมหานคร,เทศบาลนครนนทบุรี,เทศบาลนครปากเกร็ด และเทศบาลนครหาดใหญ่เท่านั้น แต่หากเรียงตามจำนวนประชากรจะเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 2 รองจากกรุงเทพมหานครโดยรวมปริมณฑลเข้าไปรวมกับกรุงเทพฯด้วย เมืองโคราชเป็นศูนย์กลางการค้า การพานิชย์
การคมนาคมทางบก และอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
1,464

การแก้ไข