ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอวานรนิวาส"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  6 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* '''เทศบาลตำบลหนองแวง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแวงทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลนาซอ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาซอทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลกุดเรือคำ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดเรือคำทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลหนองสนม''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองสนมทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลคูสะคาม''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคูสะคามทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลกุดเรือคำ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดเรือคำทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวานรนิวาส (นอกเขตเทศบาลตำบลวานรนิวาส)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเดื่อศรีคันไชยทั้งตำบล
123,710

การแก้ไข