ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมมาตร"

เชื่อมโยงบทความไปยังวิกิโครงการอื่น
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เชื่อมโยงบทความไปยังวิกิโครงการอื่น)
==เส้นสมมาตร==
เส้นสมมาตรมี 2 ประเภท ดังนี้
# '''สมมาตรด้านข้าง''' คือเส้นตรงที่เมื่อใช้แบ่งครึ่งวัตถุแล้ว จะเห็นวัตถุนั้นมีลักษณะเหมือนกันทั้งหมดทั้ง 2 ด้าน ใช้พิจารณาคำนวณความสมมาตรจากของวัตถุหรือรูปร่างที่ไม่ใช่ทรงกลม เส้นสมมาตรประเภทนี้มีเพียงเส้นเดียว
# '''สมมาตรรัศมี''' คือเส้นตรงที่เมื่อใช้แบ่งวัตถุจากจุดศูนย์กลางออกเป็นหลายส่วนแล้ว จะเห็นวัตถุนั้นมีลักษณะเหมือนกันทั้งหมดทุกส่วน ใช้พิจารณาคำนวณความสมมาตรจากของวัตถุหรือรูปร่างที่เป็นทรงกลม เส้นสมมาตรประเภทนี้มีมากกว่า 1 เส้น
:''ดูวิธีคำนวณความสมมาตรได้ที่วิกิตำรา [[:b:|การคำนวณความสมมาตร]]''
 
== เชิงอรรถ ==
{{รายการอ้างอิง}}
2,230

การแก้ไข