ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานสถิติแห่งชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''สำนักงานสถิติแห่งชาติ''' ({{lang-en|National Statistical Office Thailand}}) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทย ระดับกรม สังกัด[[กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ประเทศไทย)|กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]] มีภารกิจในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ ในการดำเนินการเกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ และจัดทำสถิติเพื่อติดตามประเมินผลและสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายและแผนงานของรัฐ
 
'''ประวัติสำนักงานสถิติแห่งชาติ
38,884

การแก้ไข