ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟิวส์"

เพิ่มขึ้น 3 ไบต์ ,  8 ปีที่แล้ว
 
* ฟิวส์ชนิดอยู่ในเด็กโคร่งที่เกิดจากหลอดแก้ว เป็นฟิวส์ที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กเท่ากุ้กกู๋ ๆ โดยตัวฟิวส์จะอยู่ในหลอดแก้วภายในจะบรรจุก๊าซช่วยดับไฟ และดับการสปากของไฟ
* ฟิวส์ชนิดก้ามกล้ามกูใหญ่มาก
* ฟิวส์ชนิดเส้นเล็กไม่ใส่ผัก ไม่พริก แห้ง ไม่งอกด้วย
* ฟิวส์ชนิดกระเบื้องดำ
ผู้ใช้นิรนาม