ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมนาลิซา"

เพิ่มขึ้น 414 ไบต์ ,  6 ปีที่แล้ว
อีกด้วยโดยตัวอักษร L ที่ปรากฏในดวงตาขวา ย่อมาจาก Leonardo (ลีโอนาโด) ส่วนตัวอักษร S ที่ปรากฏในดวงตาซ้ายก็ย่อมาจาก Safari (ซาไล) นั่นเองทั้งนี้ ทฤษฏีดังกล่าว เป็นเพียงการตข้อสันนิษฐานของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
1+1=2
ความจริงแล้วโมนาลิซาตาบอดและนมเล็กแต่ลีโอนาโดก็ยังคงพยายามที่จะมีเพศสัมพันธ์แบบสุดระทึกกับโมนาลิซา โดยการให้โมนาลิซาอมกระโปก ซึ่งทางนักวิชาการจะรู้ได้อย่างไร อาจเป็นเพราะนั่งไทม์แมชชีนไปดูมาแล้วกับตาก็เป็นได้
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม