ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองนครปฐม"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  7 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* อำเภอเมืองนครปฐมแต่เดิมมีชื่อเรียกว่า '''อำเภอพระปฐมเจดีย์'''
* วันที่ [[2 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2456]] ได้มีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่ออำเภอเป็น '''อำเภอเมืองนครปฐม'''
* วันที่ 10 ธันวาคม 2478 จัดตั้ง[[เทศบาลเมืองนครนครปฐม|เทศบาลนครเมืองนครปฐม]] ในพื้นที่ตำบลพระปฐมเจดีย์<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=52|issue=0 ก|pages=1666-1670|title=พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พุทธศักราช ๒๔๗๘ |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2478/A/1666.PDF|date=10 ธันวาคม 2478|language=}}</ref>
* วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2490 มีการโอนพื้นที่บ้านตากแดด หมู่ที่ 10 ตำบลบางแขม (ในขณะนั้น) ไปขึ้นกับตำบลดอนยายหอม โดยกำหนดเป็นหมู่ที่ 15 (ในขณะนั้น)<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=64|issue=11 ง|pages=363-364|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2490/D/011/363.PDF|date=4 มีนาคม 2490|language=}}</ref>
* วันที่ 29 พฤศจิกายน 2490 ได้โอนพื้นที่บางหมู่บ้านของตำบลธรรมศาลา ไปรวมกับตำบลพระประโทน และโอนบางหมู่บ้านของตำบลพระประโทนไปรวมกับตำบลธรรมศาลา<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=64|issue=60 ง|pages=3194-3196|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในจังหวัดนครปฐม |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2490/D/060/3194.PDF|date=9 ธันวาคม 2490|language=}}</ref>
726

การแก้ไข