ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนางฮโยอึย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|พระอิสริยยศ = พระมเหสีแห่งโชซอน
|ระยะเวลา = 1776-1800
|ประสููติ พระราชสมภพ= 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 1753
|พระอิสริยยศ = พระพันปีแห่งโชซอน
|ระยะเวลา = 1800-1821
|ประสููติ = 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 1753
|สิ้นพระชนม์ = ค.ศ. 1821
|สิ้นพระชนม์ที่ = [[พระราชวังชางเกียงกุง]]
2,516

การแก้ไข