ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องข้อมูล เจ้านายหรือเชื้อพระบรมวงศานุวงศ์วงศ์
| สี = lightblue
| ภาพ = ไฟล์:พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคนารีรัตน์.jpg
|พระนามเต็ม คำบรรยายภาพ = พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์
|ภาพกว้าง =
|คำบรรยายภาพ พระนาม = พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์
| พระนามเต็ม = พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์
| ฐานันดร = เจ้านายชั้นสูง
|พระนามเต็ม = พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์
| วันประสูติ = [[26 มกราคม]] [[พ.ศ. 2397]]
|ฐานันดร = เจ้านายชั้นสูง
| วันประสูติสิ้นพระชนม์ = [[2621 มกราคมกรกฎาคม]] [[พ.ศ. 23972430]]
| พระอิสริยยศ = [[พระอรรคชายา]]
|วันสิ้นพระชนม์ = [[21 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2430]]
| พระราชบิดา =
|พระอิสริยยศ = [[พระอรรคชายา]]
| พระบิดา = [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี]]
|พระราชบิดา =
| พระราชมารดา =
|พระบิดา = [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี]]
| พระราชมารดา = [[เจ้าจอมมารดาจีน]]
|พระ มารดา = [[เจ้าจอมมารดาจีน]]
| พระชายา =
|มารดา =
| ชายา =
|พระชายา =
| หม่อม =
|ชายา =
| พระราชสวามี = [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
|หม่อม =
| พระสวามี =
|พระราชสวามี = [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| พระราชโอรส/ธิดา = [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจันทราสรัทวาร กรมขุนพิจิตรเจษฎ์จันทร์]]
|พระสวามี =
| บุตร/ธิดา =
|พระราชโอรส/ธิดา = [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจันทราสรัทวาร กรมขุนพิจิตรเจษฎ์จันทร์]]
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์จักรี]]
|บุตร/ธิดา =
|ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์จักรี]]
}}
 
13,695

การแก้ไข