ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธเจ้า"

* [[อังคีรส]] หมายถึง ท่านผู้มีรัศมีแผ่ออกมาจากพระกาย
* [[พระมหาบุรุษ]] เป็นคำที่ใช้เรียก พระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ อีกความหมายหนึ่งคือ บุรุษผู้ยิ่งใหญ่
* [[ตถาคต]] เป็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงพระองค์เองมี ความหมาย 8 อย่างคือ[http://www.pimhealthy.hostei.com .]
*# พระผู้เสด็จมาแล้วอย่างนั้น
*# พระผู้เสด็จไปแล้วอย่างนั้น
24

การแก้ไข