ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โลก"

เพิ่มขึ้น 36 ไบต์ ,  8 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
[[ประวัติศาสตร์โลก]] หมายถึง พัฒนาการทาง[[ภูมิรัฐศาสตร์]]หลัก ๆ ในช่วง 5 สหัสวรรษตั้งแต่[[แอ่งอารยธรรม|อารยธรรมแรก]]มาจนปัจจุบัน
 
[[ประชากรโลก]] หมายถึง จำนวนรวมประชากรมนุษย์ทั้งหมดในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ และเช่นเดียวกันคำว่า[[เศรษฐกิจโลก]]ก็หมายถึงสภาพเศรษฐกิจของ[[สังคม]]ทั้งหมดทุก[[ประเทศ]] โดยเฉพาะในบริบทของ[http://www.pimhealthy.hostei.com .][[โลกาภิวัตน์]]
คำว่าโลกใน [[ศาสนาโลก]] [[ภาษาโลก]] และ[[สงครามโลก]] เน้นถึงขอบข่ายระหว่างประเทศหรือระหว่าง[[ทวีป]] โดยไม่ได้หมายความว่าเกี่ยวกับโลกโดยรวมทั้งหมด
24

การแก้ไข