ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:เมืองใหญ่สุด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
<includeonly>{| {{#if:{{{class|}}} | class="navbox" style="width: 10097%" | width="10097%" style="margin-left: auto; margin-right: auto; width: 10097%; border: 1px solid darkgray; background: #f9f9f9" }}
<!-- TITLE & SOURCE -->
!colspan="10" style="padding:0.3em 0; line-height:1.4em; <!--(for sake of wrapped line plus footnote ref)-->"| {{navbar|{{{name|{{FULLPAGENAME}}}}}|miniplain=1|style=float: left; margin-left:0.75em}} <span style="font-size:120%;">{{{kind|เมือง}}}ใหญ่สุดใน[[{{{country}}}]]</span><br/><span style="font-weight:normal;">{{#if:{{{stat_ref|}}} | {{{stat_ref|Source?}}} | Source? }}</span>
|- <!-- TABLE HEADINGS -->
! <!-- blank heading over images 1 & 2 -->{{#if:{{{img_1|}}}{{{img_2|}}} | !!
{{#if:{{{city_11|}}} | <!-- determines whether there should be two columns or just one -->
! {{#if:{{{list_by_pop|}}} | [[{{{list_by_pop}}}|ที่]] | {{#ifexist: รายชื่อเมืองใน{{{country}}}เรียงตามจำนวนประชากร | [[รายชื่อเมืองใน{{{country}}}เรียงตามจำนวนประชากร|ที่]] | ที่ }} }}
! {{#ifexist: List of cities in รายชื่อเมืองใน{{{country}}} | [[รายชื่อเมืองใน{{{country}}}|เมือง]] | เมือง }}
! {{#if:{{{div_link|}}} | [[{{{div_link}}}]] | [[{{{div_name}}}ของ{{{country}}}|{{{div_name}}}]] }}
! {{#if:{{{list_by_pop|}}} | [[{{{list_by_pop}}}| Pop.ประชากร]] | {{#ifexist: รายชื่อเมืองใน{{{country}}}เรียงตามจำนวนประชากร | [[รายชื่อเมืองใน{{{country}}}เรียงตามจำนวนประชากร|ประชากร]] | ประชากร }} }} {{#if:{{{img_3|}}}{{{img_4|}}} | !! }}<!-- blank heading over images 3 & 4 -->
| {{#if:{{{img_3|}}}{{{img_4|}}} | ! }}<!-- blank heading over images 3 & 4 -->
}} <!-- ends if city_11 -->
1,464

การแก้ไข