ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
* [[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]] (เทา-แดง)
* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ|มหาวิทยาลัยทักษิณ]] (เทา-ฟ้า)
* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา|มหาวิทยาลัยบูรพา]] (เทา-ทอง)
* [[มหาวิทยาลัยมหาสารคาม|มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]] (เทา-เหลือง)
* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร|มหาวิทยาลัยนเรศวร]] (เทา-แสด)
== กลุ่มสถาบันไม้เรียวเกมส์ ==
 
* [[คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร|มหาวิทยาลัยศิลปากร]]
* [[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]]
* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา|มหาวิทยาลัยบูรพา]]
== กลุ่มสถาบันกระดานดำสัมพันธ์ ==
* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น|มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่|มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
* [[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]]
* [[มหาวิทยาลัยมหาสารคาม|มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]]
* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร|มหาวิทยาลัยนเรศวร]]
:* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา|มหาวิทยาลัยบูรพา]] กำลังเข้าร่วมสังเกตุการณ์กิจกรรม ในครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ.2556)
== ดูเพิ่ม ==
* [[คณะ (มหาวิทยาลัย)]]
349

การแก้ไข