ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไกสอน พมวิหาน (เมือง)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{สั้นมาก}}
{{ขาดอ้างอิง}}
<!-- กล่องข้อมูลเริ่มต้น -->
{{Infobox settlement
{{กล่องข้อมูล นิคม
<!--See Template:Infobox Settlement for additional fields that may be available-->
| name = ไกสอน พมวิหาน
<!--See the Table at Infobox Settlement for all fields and descriptions of usage-->
| official_name =
<!-- Basic info ---------------->
| other_name = สุวรรณเขต
|name = {{raise|0.2em|ไกสอน พมวิหาน}}
| native_name = {{lower|0.2em|{{nobold|ໄກສອນ ພົມວິຫານ}}}}
|other_name = <small>ชื่อเดิม : คันธบุรี<small />
| nickname =
|native_name = {{lower|0.2em|{{nobold|ເມືອງໄກສອນ ພົມວິຫານ}}}}
| settlement_type = [[รายชื่อเมืองในประเทศลาว|เมือง]]
|native_name_lang = lo
| motto =
|settlement_type = [[รายชื่อเมืองในประเทศลาว|เมือง]]
|nickname image_skyline = Savannakhet1.JPG
| imagesize =
|total_type = <!-- to set a non-standard label for total area and population rows -->
| image_caption = ภาพถ่ายทางอากาศของไกสอน พมวิหาน
|motto =
| image_flag =
<!-- images and maps ----------->
|image_skyline flag_size = Savannakhet1.JPG
|imagesize image_seal = 250px
| seal_size =
|image_caption = ย่านธุรกิจในกลางเมืองไกสอน พมวิหาน
|image_flag image_shield =
|flag_size shield_size =
|image_seal city_logo =
|seal_size citylogo_size = =
|image_shield image_map =
|shield_size mapsize =
|image_blank_emblem map_caption =
|blank_emblem_type image_map1 =
|blank_emblem_size mapsize1 =
|image_map map_caption1 =
|mapsize image_dot_map =
|map_caption dot_mapsize =
|image_map1 dot_map_caption =
| dot_x = |dot_y =
|mapsize1 =
|map_caption1 pushpin_map = Laos
| pushpin_label_position = left
|image_dot_map =
| pushpin_map_caption = ที่ตั้งของไกสอน พมวิหานในประเทศลาว
|dot_mapsize =
|dot_map_caption pushpin_mapsize =
| subdivision_type = ประเทศ
|dot_x = |dot_y =
| subdivision_name = {{flag|ลาว}}
|pushpin_map =Laos <!-- the name of a location map as per http://en.wikipedia.org/wiki/Template:Location_map -->
| subdivision_type1 = แขวง
|pushpin_label_position =left <!-- the position of the pushpin label: left, right, top, bottom, none -->
| subdivision_name1 = [[แขวงสุวรรณเขต|สุวรรณเขต]]
|pushpin_map_caption =
| subdivision_type2 = เมือง
|pushpin_mapsize =
| subdivision_name2 = [[เมืองไกสอน พมวิหาน|ไกสอน พมวิหาน]]
<!-- Location ------------------>
|coordinates_region subdivision_type3 = LA
| subdivision_name3 =
|subdivision_type = ประเทศ
| subdivision_type4 =
|subdivision_name = ลาว
|subdivision_type1 subdivision_name4 = แขวง
| government_footnotes =
|subdivision_name1 = [[แขวงสุวรรณเขต|สุวรรณเขต]]
|subdivision_type2 government_type =
|subdivision_name2 leader_title =
| leader_name =
<!-- Smaller parts (e.g. boroughs of a city) and seat of government -->
| leader_title1 = <!-- สำหรับสถานที่ที่มีทั้งนายกเทศมนตรีและเทศมนตรี -->
|seat_type =
|seat leader_name1 = =
|parts_type leader_title2 = =
| leader_name2 =
|parts_style = <!-- =list (for list), coll (for collapsed list), para (for paragraph format)
| leader_title3 =
Default is list if up to 5 items, coll if more than 5-->
| leader_name3 =
|parts = <!-- parts text, or header for parts list -->
|p1 leader_title4 = =
| leader_name4 =
|p2 = <!-- etc. up to p50: for separate parts to be listed-->
| established_title = <!-- ก่อตั้ง -->
<!-- Politics ----------------->
| established_date =
|government_footnotes =
| established_title2 = <!-- ก่อตั้ง (เมือง) -->
|government_type =
|leader_title established_date2 = =
| established_title3 = <!-- ก่อตั้ง (นคร) -->
|leader_name =
| established_date3 =
|leader_title1 = <!-- for places with, say, both a mayor and a city manager -->
|leader_name1 founder =
| seat_type =
|established_title = <!-- Settled -->
|established_date seat =
| area_magnitude =
<!-- Area --------------------->
| unit_pref = <!--ใส่: Imperial, if Imperial (metric) is desired-->
|area_magnitude =
| area_footnotes =
|unit_pref = <!--Enter: Imperial, to display imperial before metric-->
| area_total_km2 = <!-- เขตข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการวัดอาจมีการแปลงหน่วยโดยอัตโนมัติ-->
|area_footnotes =
|area_total_km2 area_land_km2 = <!--ดูตาราง ALL fields@ withTemplate:Infobox measurementsSettlement arefor subjectdetails toon automatic unit conversion-->
| area_water_km2 =
|area_land_km2 = <!--See table @ Template:Infobox Settlement for details on unit conversion-->
|area_water_km2 area_total_sq_mi =
|area_total_sq_mi area_land_sq_mi =
|area_land_sq_mi area_water_sq_mi =
|area_water_sq_mi area_water_percent =
|area_water_percent area_urban_km2 =
| area_urban_sq_mi =
<!-- Elevation -------------------------->
| area_metro_km2 =
|elevation_footnotes = <!--for references: use <ref> </ref> tags-->
|elevation_m area_metro_sq_mi =
|elevation_ft population_as_of =
|elevation_max_m population_footnotes =
|elevation_max_ft population_note =
|elevation_min_m population_total = 120000
|elevation_min_ft population_density_km2 =
| population_density_sq_mi =
<!-- Population ----------------------->
|population_as_of population_metro =
| population_density_metro_km2 =
|population_footnotes =
| population_density_metro_sq_mi =
|population_note =
|population_total population_urban =120000
| population_density_urban_km2 =
|population_density_km2 = <!--For automatic calculation, any density field may contain: auto -->
| population_density_urban_sq_mi =
|population_density_sq_mi =
| population_blank1_title =
<!-- General information --------------->
|timezone population_blank1 =
| population_density_blank1_km2 =
|utc_offset =
| population_density_blank1_sq_mi =
|timezone_DST =
|utc_offset_DST population_demonym =
| timezone =
|coor_type = <!-- can be used to specify what the coordinates refer to -->
| utc_offset =
|latd=16 |latm=33 |lats= |latNE=W
| timezone_DST =
|longd=104 |longm=45 |longs= |longEW=E
| utc_offset_DST =
<!-- Area/postal codes & others -------->
| latd = 16|latm= 33|lats= |latNS= N
|postal_code_type = <!-- enter ZIP code, Postcode, Post code, Postal code... -->
| longd = 104|longm= 45|longs= |longEW= E
|postal_code =
| elevation_footnotes = <!--สำหรับอ้างอิง: use <ref> </ref> tags-->
|area_code =
|website elevation_m =
|footnotes elevation_ft =
| postal_code_type = <!-- enter ZIP code, Postcode, Post code, Postal code... -->
}}
| postal_code =
| area_code =
| iso_code =
| blank_name =
| blank_info =
| blank1_name =
| blank1_info =
| website = <!-- {{URL|example.com}} -->
| footnotes =
}} <!-- กล่องข้อมูลสิ้นสุด -->
 
'''เมืองไกสอน พมวิหาน''' (ເມືອງໄກສອນ ພົມວິຫານ) บ้างเรียกหรือ '''เมืองสุวรรณเขต''' ({{lang-lo|ໄກສອນ ພົມວິຫານ}}) เป็นเมืองเอกของ[[แขวงสุวรรณเขต]] [[ประเทศลาว]] เดิมชื่อเมือง '''คันธบุรี''' (ຄັນທະບູລີ; ''คันทะบูลี'') ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น เมืองไกสอน พมวิหาน เพื่อเป็นเกียรติแก่อดีต[[รายนามประธานประเทศลาว|ประธานประเทศ]] [[ไกสอน พมวิหาน]] ซึ่งเป็นชาว[[แขวงสุวรรณเขต|สุวรรณเขต]] เมื่อวันที่ [[13 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2548]] ซึ่งตรงกับวันเกิดปีที่ 85 ของไกสอน พมวิหาน
 
== ประวัติ ==
เริ่มในสมัยขอมเรืองอำนาจ เมืองนี้มีชื่อว่า สุวรรณภูมิประเทศ เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ในปี พ.ศ. 2120 ท้าวหลวงและนางสิมได้อพยบผู้คนจากภาคเหนือลงมาตั้งหมู่บ้านชื่อว่าบ้านหลวงโพนสิม ห่างจากตัวเมืองปัจจุบันประมาณ 18 กิโลเมตร เส้นทางเดียวกับไปพระธาตุอิงฮัง ครั้นถึง พ.ศ. 2185 ท้าวสิมพลีบุตรชายได้พาชาวบ้านหลายสิบครอบครัวแยกออกไปตั้งเมืองใหม่เป็นชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขงประวัติการก่อตั้งเมืองสุวรรณเขตยังเกี่ยวพันกับการก่อตั้ง[[จังหวัดมุกดาหาร]]ในฝั่งไทย เพราะชาวบ้านที่อพยพมาจากบ้านโพนสิมได้ข้ามไปตั้งบ้านเรือนทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงแล้วก่อตั้งเมืองมุกดาหารขึ้น
 
== ภูมิอากาศ ==
<div style="width:80%">
{{Weather box
|location = ไกสอน พมวิหาน
|metric first= Y
|single line= Y
|Jan high C = 29.3
|Feb high C = 31.4
|Mar high C = 33.5
|Apr high C = 35.0
|May high C = 33.3
|Jun high C = 32.0
|Jul high C = 31.3
|Aug high C = 30.6
|Sep high C= 31.1
|Oct high C = 30.5
|Nov high C = 28.8
|Dec high C = 27.7
|year high C =
|Jan low C = 14.9
|Feb low C = 17.7
|Mar low C = 21.3
|Apr low C = 23.9
|May low C = 24.6
|Jun low C = 24.8
|Jul low C = 24.2
|Aug low C = 24.0
|Sep low C = 23.5
|Oct low C = 21.4
|Nov low C = 17.6
|Dec low C = 14.7
|year low C =
|precipitation colour = green
|Jan precipitation mm = 3.7
|Feb precipitation mm = 17.3
|Mar precipitation mm = 31.9
|Apr precipitation mm = 90.8
|May precipitation mm = 168.3
|Jun precipitation mm = 262.5
|Jul precipitation mm = 219.0
|Aug precipitation mm = 343.4
|Sep precipitation mm = 219.0
|Oct precipitation mm = 86.6
|Nov precipitation mm = 6.8
|Dec precipitation mm = 2.4
|year precipitation mm =
|source 1 = Weatherbase <ref name=Weatherbase>{{cite web
| url =http://www.weatherbase.com/weather/weather.php3?s=074984&refer=&units=us |title =Weatherbase: Weather for Savannakhet, Laos | publisher=Weatherbase | year=2011 }} Retrieved on November 22, 2011.</ref>
|date=November 2011
}}</center>
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
{{wikivoyage|Savannakhet}}
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:เมืองในแขวงสุวรรณเขต]]
1,464

การแก้ไข