ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:เทศบาลนครในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{Navbox
| name = เทศบาลนครในประเทศไทย
| title = [[รายชื่อเทศบาลนครในประเทศไทย|เทศบาลนครใน]]และเขตปกครองที่มีฐานะเทียบเท่าเทศบาลนครใน [[ประเทศไทย]]
| titlebar = #aa9999
|state = {{{state|autocollapse}}}
| titlecolor = #fefefe
| imagelistclass = hlist
 
| title =[[เทศบาลนครในประเทศไทย|เทศบาลนคร]]และเขตปกครองที่มีฐานะเทียบเท่าเทศบาลนครใน[[ประเทศไทย]]
*|group1= [[กรุงเทพมหานคร (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)|กรุงเทพมหานคร]]รูปแบบพิเศษ
| listclass = hlist
| list1 =
| group1=เทศบาลนคร
* [[กรุงเทพมหานคร]]
| list1 =
* [[Pattaya|Pattaya]]
* [[เทศบาลนครเกาะสมุย|เกาะสมุย]]
 
* [[เทศบาลนครขอนแก่น|ขอนแก่น]]
| group12=[[เทศบาลนคร]]
| list2 =
* [[เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์|เจ้าพระยาสุรศักดิ์]]
* [[เทศบาลนครเชียงราย|เชียงราย]]
* [[เทศบาลนครเชียงใหม่|เชียงใหม่]]
* [[เทศบาลนครตรังเชียงราย|ตรังเชียงราย]]
* [[เทศบาลนครเชียงรายหาดใหญ่|เชียงรายหาดใหญ่]]
* [[เทศบาลนครขอนแก่น|ขอนแก่น]]
* [[เทศบาลนครเกาะสมุย|เกาะสมุย]]
* [[เทศบาลนครแหลมฉบัง|แหลมฉบัง]]
* [[เทศบาลนครยะลาลำปาง|ยะลาลำปาง]]
* [[เทศบาลนครแม่สอด|แม่สอด]]
* [[เทศบาลนครนครปฐม|นครปฐม]]
* [[เทศบาลนครนครราชสีมา|นครราชสีมา]]
* [[เทศบาลนครนครศรีธรรมราช|นครศรีธรรมราช]]
* [[เทศบาลนครนครสวรรค์|นครสวรรค์]]
* [[เทศบาลนครนนทบุรีนครศรีธรรมราช|นนทบุรีนครศรีธรรมราช]]
* [[เทศบาลนครระยองนนทบุรี|ระยองนนทบุรีi]]
* [[เทศบาลนครสงขลาอ้อมน้อย|สงขลาอ้อมน้อย]]
* [[เทศบาลนครปากเกร็ด|ปากเกร็ด]]
* [[เทศบาลนครพิษณุโลก|พิษณุโลก]]
* [[เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา|พระนครศรีอยุธยา]]
* [[เทศบาลนครภูเก็ต|ภูเก็ต]]
* [[เทศบาลนครแม่สอด|แม่สอด]]
* [[เทศบาลนครยะลา|ยะลา]]
* [[เทศบาลนครระยอง|ระยอง]]
* [[เทศบาลนครรังสิต|รังสิต]]
* [[เทศบาลนครลำปางระยอง|ลำปางระยอง]]
* [[เทศบาลนครสกลนคร|สกลนคร]]
* [[เทศบาลนครสงขลา|สงขลา]]
* [[เทศบาลนครสมุทรปราการ|สมุทรปราการ]]
* [[เทศบาลนครสมุทรสาคร|สมุทรสาคร]]
* [[เทศบาลนครอุดรธานีสงขลา|อุดรธานีสงขลา]]
* [[เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี|สุราษฎร์ธานี]]
* [[เทศบาลนครหาดใหญ่ตรัง|หาดใหญ่ตรัง]]
* [[เทศบาลนครแหลมฉบัง|แหลมฉบัง]]
* [[เทศบาลนครอุดรธานี|อุดรธานี]]
* [[เทศบาลนครอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]]
* [[เทศบาลนครอ้อมน้อยอุดรธานี|อ้อมน้อยอุดรธานี]]
* [[เทศบาลนครยะลา|ยะลา]]
| group2=ฐานะเทียบเท่า
}}<noinclude>
| list2 =
{{ตัวเลือกการย่อแม่แบบ}}
* [[กรุงเทพมหานคร (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)|กรุงเทพมหานคร]]
[[หมวดหมู่:แม่เขตการปกครองของประเทศไทย]]
* [[เมืองพัทยา]]
[[หมวดหมู่:แม่แบบเมือง]]
}}
</noinclude>
1,464

การแก้ไข