ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะนักบวชคาทอลิก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ใน[[พระศาสนาจักรศาสนจักรคาทอลิก]] '''คณะนักบวช''' หรือ '''สถาบันนักบวช''' ({{lang-en|religious institute}}) เป็นองค์การของชาวคาทอลิกที่สละชีวิตทางโลกมาถือบวชตลอดชีวิต เพื่ออุทิศตนทำงานรับใช้พระศาสนาจักรเพียงอย่างเดียว และอยู่รวมกันเป็น '''คณะนักบวช''' (order, society หรือ congregation) โดยคณะนักบวชแต่ละคณะมีแนวทางการทำงานและเน้นวัตรปฏิบัติแตกต่างกันไป
 
นอกจากเรียกว่า คณะนักบวช แล้ว [[ราชบัณฑิตยสถาน]]ยังบัญญัติให้เรียกว่า '''คณะนักพรต''' และ '''คณะนักบวชถือพรต''' โดยถือว่ามีความหมายเดียวกัน<ref name="พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน">ราชบัณฑิตยสถาน, ''พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', ราชบัณฑิตยสถาน, 2548, หน้า 163, 421-2</ref> ส่วน[[ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร]]ใช้ถ้อยคำว่า '''คณะสถาบันนักพรต'''<ref>[http://www.catholic.or.th/archive/laws/lawch14/lawch010.html ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 831]</ref>
38,884

การแก้ไข