ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นพดล ดวงพร"

* [[7 สิงห์ตะวันเพลิง]] (2522)
* [[จับกัง กรรมกรเต็มขั้น]] (2523) - รับบทเป็น ด้วง
* [[ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน]] (2523) - รับบทเป็น ไอ้จ้อยจ่อย
* [[นักสืบฮาร์ด]] (2525)
* [[ครูข้าวเหนียว]] (2528)
* [[คนกลางแดด]] (2530)
* [[15 ค่ำ เดือน 11]] (2545) - รับบทเป็น หลวงพ่อโล่ห์
 
== ผลงานละคร ==
* [[โคกคูนตระกูลไข่]]
787

การแก้ไข