ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สายโซคอลนีเชสกายา"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
!#!!เส้นทาง!!สถานี
|-
|[[Fileไฟล์:Moskwa_Metro_Line_2Moskwa_Metro_Line_2.svg|22px22px|link=|alt=2|2]]
|style="text-align: left;"|[[สายซามอสคโวเรตสกายา]]
|[[สถานีโอคอตนืยเรียด]]
|-
|[[Fileไฟล์:Moskwa_Metro_Line_3Moskwa_Metro_Line_3.svg|22px22px|link=|alt=3|3]]
|style="text-align: left;"|[[สายอาร์บัตสโค-โปครอฟสกายา]]
|[[สถานีบีบลีโอเตคาอีเมนีเลนีนา]]
|-
|[[Fileไฟล์:Moskwa_Metro_Line_4Moskwa_Metro_Line_4.svg|22px22px|link=|alt=4|4]]
|style="text-align: left;"|[[สายฟีลิออฟสกายา]]
|[[สถานีบีบลีโอเตคาอีเมนีเลนีนา]]
|-
|[[Fileไฟล์:Moskwa_Metro_Line_5Moskwa_Metro_Line_5.svg|22px22px|link=|alt=5|5]]
|style="text-align: left;"|[[สายคอลเซวายา]]
|[[สถานีคอมโซมอลสกายา]], [[สถานีปาร์คคุลตูรืย]]
|-
|[[Fileไฟล์:Moskwa_Metro_Line_6Moskwa_Metro_Line_6.svg|22px22px|link=|alt=6|6]]
|style="text-align: left;"|[[สายคาลุชสโค-ริชสกายา]]
|[[สถานีชิสตืยเอปรูดืย]]
|-
|[[Fileไฟล์:Moskwa_Metro_Line_7Moskwa_Metro_Line_7.svg|22px22px|link=|alt=7|7]]
|style="text-align: left;"|[[สายตากันสโค-ครัสโนเปรสเนนสกายา]]
|[[สถานีลูบยานคา]]
|-
|[[Fileไฟล์:Moskwa_Metro_Line_8Moskwa_Metro_Line_8.svg|22px22px|link=|alt=8|8]]
|style="text-align: left;"|[[สายคาลีนินสกายา]]
|[[สถานีโครปอตกินสกายา]]
|-
|[[Fileไฟล์:Moskwa_Metro_Line_9Moskwa_Metro_Line_9.svg|22px22px|link=|alt=9|9]]
|style="text-align: left;"|[[สถานีเซียร์ปูคอฟสโค-ตีมีเรียเซฟสกายา]]
|[[สถานีบีบลีโอเตคาอีเมนีเลนีนา]]
|-
|[[Fileไฟล์:Moskwa_Metro_Line_10Moskwa_Metro_Line_10.svg|22px22px|link=|alt=10|10]]
|style="text-align: left;"|[[สถานีลูย์บลินสโค-ดมีตรอฟสกายา]]
|[[สถานีชิสตืยเอปรูดืย]]
388,615

การแก้ไข