ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาภาพร กรทิพย์"

* 2526 [[ทัดดาวบุษยา]] ช่อง 5 คู่กับ [[ยุรนันท์ ภมรมนตรี]]
* 2527 เพลงพรหม ช่อง 3 คู่กับ [[วิวัฒน์ ผสมทรัพย์]]
* 2528 ฝ้ายแกมแพร ช่อง 5
* 2528 สายโลหิต ช่อง 3 คู่กับ [[ฉัตรชัย เปล่งพานิช]]
* 2529 [[กุหลาบไร้หนาม]] ช่อง 3 คู่กับ [[ทูน หิรัญทรัพย์]]
9,763

การแก้ไข