ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* การตรวจสอบการเลือกตั้งส่วนกลาง (federal election scrutiny) เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสามารถเสนอให้ศาลวินิจฉัยเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายเลือกตั้งได้
* การขับเจ้าหน้าที่ของรัฐออกจากตำแหน่ง (impeachment) เป็นกรณีที่สภาผู้แทนราษฎร [[สภาผู้แทนรัฐเยอรมนี|สภาผู้แทนรัฐ]] (Bundesrat) หรือรัฐบาลกลาง สามารถขอให้ศาลขับเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ เช่น [[ประธานาธิบดีเยอรมนี|ประธานาธิบดี]] หรือตุลาการ ออกจากตำแหน่งเพราะละเมิดรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายส่วนกลางได้
* การยุบพรรคการเมือง (prohibition of political party) เป็นอำนาจของศาลนี้ศาลเดียวในประเทศเยอรมนี การยุบพรรคการเมืองเกิดมาแล้ว 2 ครั้ง ทั้ง 2 ครั้งเกิดในคริสต์ทศวรรษที่ 1950 ครั้งแรก ยุบ[[Socialist Reich Party|พรรคชาติสังคมนิยม]] (Socialist Reich Party) ของฝ่าย[[Neo-Nazism|นาซีใหม่]] เมื่อปี 1952 ครั้งที่ 2 ยุบ[[Communist Party of Germany|พรรคคอมมิวนิสต์แห่งเยอรมนี]] (Communist Party of Germany) เมื่อปี 1956 การขอให้ยุบพรรคการเมืองเป็นครั้งที่ 3 มีขึ้นในปี 2003 ศาลวิจิฉัยว่า สมาชิกส่วนใหญ่ของ[[National Democratic Party of Germany|พรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปไตยแห่งชาติเยอรมนี]] (National Democratic Party of Germany) เป็น[[อุปนิกขิต]]ที่องค์การหน่วยงานลับของรัฐบาลส่งเข้ามาเป็นเส้นสายภายในประเทศแฝงตัว ตุลาการลงมติ 4 ต่อ 4 และตามธรรมนูญศาลแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ถือว่า ยกคำร้อง พรรคดังกล่าวจึงไม่ถูกยุบ
 
ตั้งแต่ปี 2009 สืบมา กฎหมายที่ศาลวินิจฉัยว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั้นมีมากกว่า 600 ฉบับ<ref name="davids">Law, David S., ''The Anatomy of a Conservative Court'' in Texas Law Review lxxxvii: 1545–93</ref>
38,884

การแก้ไข