ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดี"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:ฐานันดรศักดิ์ชั้นเจ้าฟ้า ไปยัง หมวดหมู่:เจ้าฟ้า
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:ฐานันดรศักดิ์ชั้นเจ้าฟ้า ไปยัง หมวดหมู่:เจ้าฟ้า)
[[หมวดหมู่:พระราชบุตรในสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี]]
[[หมวดหมู่:สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 1]]
[[หมวดหมู่:ฐานันดรศักดิ์ชั้นเจ้าฟ้า]]
[[หมวดหมู่:กรมหลวง|ทเพยวดี]]
 
138,643

การแก้ไข