ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอมะขาม"

อำเภอมะขามตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด ห่างจากตัวจังหวัดจันทบุรีประมาณ 15 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 จันทบุรี-สระแก้ว หลักกิโลเมตรที่ 9 มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[อำเภอเขาคิชฌกูฏ]]และ[[อำเภอโป่งน้ำร้อน]]
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[]][อำเภอโป่งน้ำร้อน]]และ[[อำเภอขลุง]]
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับอำเภอขลุงและ[[อำเภอเมืองจันทบุรี]]
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[อำเภอเมืองจันทบุรี]]และ[[อำเภอเขาคิชฌกูฏ]]
6,338

การแก้ไข