ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

(วันจัดตั้งคณะที่เป็นทางการมีวันเดียว วันโอนย้ายอื่นๆดูในบทความได้)
|-
| style = "background-color:green;color:white;text-align:center;font-weight:bold" | 2554 || 141 || 44 || 14 || 199
|-
| style = "background-color:green;color:white;text-align:center;font-weight:bold" | 2555 || 179 || 44 || 12 || 235
|-
| colspan = 5 style="background-color:green;color:white;text-align:center;font-weight:bold" | สถิติจำนวนนิสิต
|-
| style = "background-color:green;color:white;text-align:center;font-weight:bold" | 2555 || 856 || 128 || 76 || 1,060
|-
| style = "background-color:green;color:white;text-align:center;font-weight:bold" | 2556 || 823 || 130 || 72 || 1,025
|-
|}
12,123

การแก้ไข