ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บึงละหาน"

เพิ่มขึ้น 1,760 ไบต์ ,  7 ปีที่แล้ว
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
'''สภาพปัจจุบัน''' บึงละหาน ได้รับการพัฒนาให้มีคันดินล้อมรอบบริเวณบึง มีฝายน้ำล้นกักเก็บน้ำและมีประตูเปิดปิดน้ำไว้ไม่ให้ไหลลงลำน้ำชีเร็วเกินไปเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคหล่อเลี้ยงชาวจังหวัดชัยภูมิ เพื่อการเกษตร การประมง และเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่บึงละหาน '''บึงละหาน'''จึงกลายเป็นบึงขนาดใหญ่ มีน้ำตลอดทั้งปี ระดับน้ำลึกที่สุดประมาณ 1.5 – 4 เมตร และยังคงมีแกาะกลางน้ำที่น้ำท่วมไม่ถึงอยู่เช่นเดิม เกาะที่ใหญ่ที่สุดประมาณ 0.3 ตารางกิโลเมตร (187.5 ไร่) มีป่าละเมาะขึ้นที่โดยรอบจะมีลักษณะเกาะจะค่อนข้างเรียบลักษณะดินโดยรอบเป็นดินที่ที่มีการทับถมของซากพืชจึงมีความอ่อนตัวของดิน
จากสภาพเดิมของบึงละหานที่เป็นบึงน้ำตามธรรมชาติ ในฤดูน้ำหลากน้ำจะเออเข้าท่วมหมู่บ้านโดยรอบเป็นประจำทุกปี
 
== สภาพทางชีวภาพ ==
=== นก ===
บึงละหานมีระบบนิเวศที่มีความสภาพสมบูรณ์ ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากทำให้มีนกหลากหลายสายพันธุ์เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ ซึ่งพบอย่างน้อย 56 ชนิด '''นกประจำถิ่น''' 24 ชนิด '''นกน้ำและนกชายเลน''' 27 ชนิด '''นกอพยพแต่มิใช่เพื่อการผสมพันธุ์''' 29 ชนิดได้แก่ นกยางโทนน้อย นกยางโทนใหญ่ นกยางเปีย นกยางไฟธรรมดา นกยางไฟหัวดำ '''นกอพยพเพื่อการผมพันธ์''' 1 ชนิด ได้แก่ นกแอ่นทุ่งใหญ่ '''นกอพยพตามฤดูกาล''' 1 ชนิด ได้แก่ นกแซงแซวหางปลา '''นกที่อยู่ในสภาพใกล้สูญพันธุ์''' ได้แก่ นกกระสานวล นกกระสาแดง นกกระแตหาง '''นกที่อยู่ในสภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง''' ได้แก่ นกกระแตผีใหญ่ '''นกที่พบมาก''' ได้แก่ นกนางแอ่นทุ่งใหญ่ เป็ดแดง
 
=== ปลา ===
 
=== พืช ===
 
 
==แหล่งข้อมูลอื่น==
83

การแก้ไข