ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิศวกรรมชลศาสตร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
==กลศาสตร์ของไหล==
คือ การศึกษาทั้งของไหลไดนามิกส์ (Fluid dynamics) และการศึกษาของไหลสถิต (FluidFluidstatics) รวมทั้งศึกษาผลกระทบภายในขอบเขต (Boundary) ของการไหลของไหล คือ การพิจารณาทั้งของเหลวและก๊าซ
 
statics) รวมทั้งศึกษาผลกระทบภายในขอบเขต (Boundary) ของการไหล
==ประวัติร์คิค้ร์ของไหล==
ของไหล คือ การพิจารณาทั้งของเหลวและก๊าซ
• ร์คีมีดีส (Archmedes) นักวิทยาศาสตร์ชาวกรีก เกิดก่อนคริสตศักราช 285 ถึง 212 ปีค้นพบการลอยการจมของวัตถุและการตั้งกฎความถ่วงจำเพาะของวัตถุ
17

การแก้ไข