ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลในประเทศไทย"

(เก็บกวาดแม่แบบเรียงลำดับ)
 
== สภาเทศบาล ==
#[[เทศบาลตำบล]] ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 121 คน
#[[เทศบาลเมือง]] ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 181 คน
#[[เทศบาลนคร]] ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 242 คน
ทั้งนี้ [[สภาเทศบาล]]ประกอบไปด้วยประธานสภาเทศบาลหนึ่งคนและรองประธานสภาเทศบาลสองคน
 
ผู้ใช้นิรนาม