ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรวีร์ ปริศนานันทกุล"

(หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล ผู้นำประเทศ | name = กรวีร์ ปริศนานันทกุล | image = ก...)
 
 
== ประวัติ ==
กรวีร์ ปริศนานันทกุล (ชื่อเล่น : แชมป์) เกิดเมื่อวันที่ [[24 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2525]]<ref>[http://www.nacc.go.th/download_acc/asset_report/s_201110011626320.pdf บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายกรวีร์ ปริศนานันทกุล]</ref> เป็นบุตรของนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรี กับนางรวีวรรณ ปริศนานันทกุล จบการศึกษาชั้นมัธยมจาก[[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย]] เคยเป็นประธานนักเรียนรุ่น 118 และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเขาเคยเป็นนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<ref>[http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1308454549&grpid=01&catid&subcatid "พิมพ์นิยม"นักการเมือง "ลูกไม้"หล่นไกลต้น ?]</ref> ต่อมาเขาได้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
== การทำงาน ==
19,064

การแก้ไข