ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี]] (ศึกษาศาสตรบัณฑิต:ศษ.บ.)
* [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
* [[คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา]] (ครุศาสตรบัณฑิต:ค.บ.)
== กลุ่มสถาบันเทางามสัมพันธ์ ==
 
87

การแก้ไข