ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุปัชฌาย์"

fixing dead links
(replaceViaSearch: มีรับสั่ง)
(fixing dead links)
 
== หลักฐานการใช้คำว่าอุปัชฌาย์ในอดีต ==
ปรากฏในช่วงเริ่ม[[ตติยสังคยานา]] หลังพุทธปรินิพพานประมาณ 300 ปี<ref>http://www.se-ed.net/tummachat/pataipidug/01/14.htm บางแห่งกล่าวว่า พ.ศ. 224 โปรดดู ประวัติพระเจ้าอโศกมหาราช http://web.archive.org/20050504102808/www.geocities.com/watdonta_y/asoka.doc</ref> หลังจากที่[[พระเจ้าอโศก]]ทรงเลิกทำสงคราม ก็คิดจะหาความสงบพระทัย เดิมทีพระองค์ทรงนับถือลัทธินอกพุทธศาสนาอยู่ 3 ปี ได้ถวายภัตตาหารให้แก่นักบวชในลัทธิต่างๆ วันละหลายแสนคน พอเข้าปีที่ 4 ก็ได้หันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เพราะอานุภาพของ[[สามเณรนิโครธ]]
 
นิโครธสามเณรได้กล่าวหัวข้อธรรม เรื่องความไม่ประมาทให้พระราชาหรือพระเจ้าอโศกได้สดับว่า อปฺปมาโท อมตํ ปทํ ความไม่ประมาท เป็นทางไม่ตาย ปมาโท มจฺจุโน ปทํ ความประมาท เป็นทางแห่งความตาย จากนั้นก็เทศน์ด้วยสำเนียงที่ไพเราะเพราะพริ้ง นี่ขนาดถ่อมตนว่ารู้น้อยแล้ว แต่เทศน์ได้ยอดเยี่ยมมาก ไพเราะทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย พระราชาพอได้สดับแล้ว ก็ปลื้มปีติในธรรมที่สามเณรน้อยได้แสดง มีรับสั่งว่า พ่อเณร โยมจะขอบูชากัณฑ์เทศน์ด้วยการถวายภัตรประจำแก่พ่อเณรวันละ 8 สำรับ
1,305

การแก้ไข