ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว|บี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว]] <ref>[http://www.youtube.com/watch?v=K_tDb7roXhs&feature=related ท้ายวิดีโอกล่าวถึงชื่อ สุกฤษฎิ์ และ สุกฤษฏิ์]</ref>เกิดวันที่ [[4 กันยายน]] [[พ.ศ. 2528]] ที่[[โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่]] [[จังหวัดเชียงใหม่]] เป็นบุตรคนที่สอง มีพี่สาวชื่อ "แมลงปอ" ชื่อ "บี้" นั้นมาจากคำเมืองหรือภาษาท้องถิ่นของภาคเหนือว่า "กัมบี้" (แปลว่า แมลงปอ) เข้าศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่[[โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย]] และเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี]] [[คณะวิศวกรรมศาสตร์]] ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) <ref name='kmutt'>[http://www.kmutt.ac.th/organization/Engineering/Faculty/25_3.pdf สัมภาษณ์พิเศษ บี้ โดยทีมงานวิศวกรรมสาร]</ref>
 
ขณะศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นประธานชั้นปีของภาควิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ได้รับเลือกเป็นตัวแทนในกิจกรรมต่างๆและเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้แก่มหาวิทยาลัย <ref name='kmutt'/> และได้รับเกียรติเป็นตัวแทนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ถวายพวงมาลัยข้อพระกร แด่[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2552<ref>[http://www.youtube.com/watch?v=zX67YhcjPj4 บี้ ตัวแทนบัณฑิตดีเด่นด้านกิจกรรม ถวายพวงมาลัยข้อพระกรแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]</ref>
 
=== เข้าสู่วงการบันเทิง ===
ผู้ใช้นิรนาม