ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แนวเพลง"

ย้อนการแก้ไขที่ 5219379 สร้างโดย Changingtheworld (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 5219379 สร้างโดย Changingtheworld (พูดคุย))
{{รอการตรวจสอบ}}
{{ไม่เป็นสารานุกรม}}
'''แนวเพลง''' เป็นการจำแนกเพลงที่มีลักษณะพื้นฐานต่าง ๆ ร่วมกัน โดยอาจไม่ได้คำนึงถึงเกี่ยวกับด้านเพลงอย่างเดียว (เช่น ที่มาของเพลง และ เนื้อหาของเพลง เป็นต้น) อาจพูดได้ว่า แนวเพลงนั้นพิจารณาจาก เทคนิค รูปแบบ บริบท ที่มา และเนื้อหาของเพลง เป็นต้น
 
7,373

การแก้ไข