ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปราโมช กรมขุนวรจักรธรานุภาพ เสกสมรสกับ หม่อมราชวงศ์หญิงดวงใจ มีพระโอรส-ธิดา 7 องค์ได้แก่
* หม่อมเจ้าหญิงเมาฬี
* [[หม่อมเจ้าฉวีวาด ปราโมช|หม่อมเจ้าหญิงฉวีวาด]] (หม่อมใน[[พระองค์เจ้าเฉลิมลักษณวงศ์]] และ อ้างตัวว่าเป็นพระราชเทวีใน[[สมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษ์]] [[กษัตริย์แห่งกัมพูชา]]องค์ที่ 2 แห่ง[[ราชอาณาจักรกัมพูชา]])
* หม่อมเจ้าชายจำรูญ
* หม่อมเจ้าหญิงคอยท่า
ผู้ใช้นิรนาม