ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาสนจักร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ตามราชบัณฑิต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''ศาสนจักร''' คือ อำนาจปกครองทาง[[ศาสนา]] เรียกคู่กับ "[[อาณาจักร]]" คืออำนาจปกครองทาง[[รัฐ|บ้านเมือง]]
* ฝ่าย[[ศาสนาพุทธ]] เรียกว่า [[พุทธจักร]]
* ในศาสนาคริสต์เรียกว่า[[คริสตจักร]] ([[นิกายในศาสนาคริสต์|ดูรายชื่อเต็ม]])
* ในฝ่าย[[ศาสนาพุทธคริสต์]] เรียกว่า [[พุทธจักรคริสตจักร]]
* ฝ่าย[[ศาสนาอิสลาม]] เรียกว่า [[อุมมะฮ์]]
เรียกคู่กับ อาณาจักร คืออำนาจปกครองทางบ้านเมือง
* ฝ่าย[[ลัทธิอนุตตรธรรม]] เรียกว่า [[เต้าฉ่าง|อาณาจักรธรรม]]
 
== อ้างอิง ==
* [[ราชบัณฑิตยสถาน]], ''[[พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 25422554]] หน้าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว'', 1100กรุงเทพพฯ ดูที่: '''ศาสน-ราชบัณฑิตยสถาน,ศาสนา''' 2556, หน้า 1143
 
{{แก้กำกวม}}
[[หมวดหมู่:อภิธานศัพท์ศาสนา]]