ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดรีมสตาร์เซิร์ช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* กิม [[สุวรรณ บวรศิริเกียรติ]] ผ่านเข้ารอบสุดท้ายปี 2011
* แจม [[ปาณิชดา แสงสุวรรณ]] ผ่านเข้ารอบสุดท้ายปี 2011
* มาย [[ธีระวัฒน์ธีรวัฒน์ สุไชยะ]] ผ่านเข้ารอบปี 2010 - 2011
 
== ในอดีต ==
ผู้ใช้นิรนาม