ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โพซิตรอน"

===ทฤษฎี===
 
ในปี 1928 [[พอล ดิแรก]] ([[Paul Dirac]]) ได้ตีพิมพ์รายงานวิจัยเสนอว่าอิเล็กตรอนสามารถมีได้ทั้งประจุบวกและพลังงานที่มีค่าลบ รายงานวิจัยนี้ได้แนะนำ[[สมการดิแรก]], การผสมผสานของ[[กลศาสตร์ควอนตัม]], [[ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ]]และว่าด้วยแนวคิดใหม่ของ[[อิเล็กตรอน]][[สปิน]]เพื่ออธิบาย[[ปรากฏการณ์ซีแมน]] (Zeeman effect) รายงานวิจัยไม่ได้ทำนายถึงอนุภาคใหม่อย่างแน่ชัดนัก, แต่ก็ยังอนุญาตให้อิเล็กตรอนที่มีทั้งพลังงานที่เป็นบวกหรือลบเป็นวิธีสำหรับแก้ไขปัญหาอยู่ การแก้ปัญหาพลังงานที่มีค่าบวกถูกอธิบายได้ด้วยผลการทดลอง, แต่ก็ยังอนุญาตให้มีอิเล็กตรอนที่มีพลังงานบวกหรือลบอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นวิธีในการแก้ไขปัญหา
 
[[หมวดหมู่:ฟิสิกส์อนุภาค]]
8,068

การแก้ไข