ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตราแผ่นดินของกัมพูชา"

# พระแสงขรรค์ หมายถึง พระราชอำนาจและความยุติธรรม
# ราชสิห์และคชสีห์ หมายถึง ปวงชนชาวกัมพูชาผู้ค้ำจุนราชบัลลังก์
ลอกหาพ่
 
== ตราแผ่นดินของกัมพูชาในอดีต ==
ผู้ใช้นิรนาม