ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คาร์โบไฮเดรต"

* [[ไคทิน]] เป็นโครงสร้างของเซลล์สัตว์ พบในเปลือกหอย กุ้ง ปู เป็น[[โฮโมโพลีแซคคาไรด์]]ของ [[N-acetyl-D-glucosamine]] ต่อกันด้วยพันธะ β
* [[เปบทิโดไกลแคน]] เป็นโครงสร้างของเซลล์แบคทีเรีย ประกอบด้วยโพลีแซคคาไรด์ของ [[N-acetylglucosamine]] และ N-acetylmuramic acid ต่อกันด้วยพันธะ (β1→4)
* [[ไกลโคซามิโนไกลแคน]] เป็นส่วนประกอบของสารที่อยู่ระหว่างเซลล์สัตว์ ประกอบด้วยสยโพลีแซคคาไรด์ของน้ำตาลโมเลกุลคู่ซ้ำๆกัน คือ hyaluronic acid (ประกอบด้วย glucoronic acid กับ acetylglucosamine)
 
== ไกลโคโปรตีนและไกลโคลิปิด ==
ผู้ใช้นิรนาม