ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาสนาแบบอินเดีย"

น่าจะใช้ว่าเว็บไซต์ เพราะเป็น inline citation แหล่งข้อมูลอื่น ตรงกับ external link และไม่อ้างถึงในบทความ
(น่าจะใช้ว่าเว็บไซต์ เพราะเป็น inline citation แหล่งข้อมูลอื่น ตรงกับ external link และไม่อ้างถึงในบทความ)
{{refend}}
 
=== เว็บไซต์ ===
=== แหล่งข้อมูลอื่น ===
{{reflist|group=web}}
 
44,031

การแก้ไข